Bogate złoża gazu wpędziły kraj w pułapkę

Turkmenistan, pomimo bogatych złóż gazu, które powinny zapewnić państwu dobrobyt i przyczynić się do jego dynamicznego wzrostu, znalazł się podwójnie w pułapce. Po pierwsze, jest uzależniony gospodarczo od światowych cen surowców energetycznych i popytu na nie. Po drugie, ma bardzo ograniczone możliwości dywersyfikacji kierunków eksportu. W konsekwencji władze republiki mają bardzo niewielki margines błędu w kwestii decyzji mających na celu zwiększenie przychodów z wywozu gazu.