Chmura odpowiedzią na wyzwanie e-commerce – jak pogodzić szybkość i dostępność e-sklepu z kosztami zaplecza IT

Chmura przede wszystkim daje elastyczność i łatwość dostosowania do zmian natężenia ruchu w sklepie internetowym. Automatyzacja wielu procesów, która jest jednym z kluczowych wyróżników chmury publicznej, pozwala płynnie dostosowywać wykorzystywane zasoby do realnych potrzeb – zwiększającego się gwałtownie lub topniejącego zainteresowania użytkowników – i płacić tylko za faktyczne zużycie infrastruktury, zgodnie z formułą “pay as you go”.